Program rada Komisije za 2023.: rješavanje najvažnijih izazova uz ustrajnost u djelovanju

Komisija je 18. listopada 2022. donijela program rada za 2023. koji sadrži odvažan odgovor na trenutačne krize koje utječu na svakodnevni život Europljana. Programom se dodatno naglašava aktualna zelena i digitalna transformacija kojima se jača otpornost naše Europske unije. U tom duhu Komisija nastoji pomoći ljudima i poduzećima smanjenjem cijena energije, osiguravanjem opskrbe koja je ključna za industrijsku konkurentnost i sigurnost opskrbe hranom te jačanjem tržišnog gospodarstva

Ovaj program rada Komisije sadržava 43 nove političke inicijative za svih šest glavnih političkih smjernica predsjednice von der Leyen iz njezina govora o stanju Unije 2022. i pisma namjere. Mnoge ključne inicijative u ovom programu rada nadovezuju se i na zaključke Konferencije o budućnosti Europe.

Osim toga, nova generacija panela građana i građanki bit će dio Komisijina donošenja politika u određenim ključnim područjima. Prvi paneli građana i građanki bavit će se pitanjima rasipanja hrane, mobilnosti u svrhu učenja i virtualnog svijeta.

Tijekom prošle godine suočili smo se s krizama izazvanim barbarskom ruskom invazijom na Ukrajinu. U 2023. zalagat ćemo se za ambiciozan program za građane – rješavanje problema visokih cijena energije kako bi se smanjilo opterećenje za obitelji i poduzeća diljem Europe, uz istodobno ubrzavanje zelene tranzicije. U Europi i izvan nje branit ćemo demokraciju i vladavinu prava.

Ursula von der Leyen