Predstavljanje Enterprise Europe Network

Predstavljanje EEN

Danas, 14. lipnja 2022. godine, održano je Predstavljanje Europske poduzetničke mreže (eng. Enterprise Europe Network – EEN) u organizaciji EUROPE DIRECT Rijeka i STEP RI d.o.o. kao partnera u Europskoj poduzetničkoj mreži Hrvatske.

Na početku se prisutnima obratio direktor Riječke razvojne agencije PORIN d.o.o., Dario Zorić, nakon čega je Ana Jerković, predstavnica EUROPE DIRECT Rijeka ukratko predstavila centar i njegovo djelovanje te naglasila Europsku godinu mladih.

Uslijedilo je samo predstavljanje EEN te je Ana Ćosić Pilepić, suradnica za EU projekte STEP RI, predstavila što je to zapravo EEN te koje besplatne usluge nudi malim i srednjim poduzetnicima. Zatim je pokazala sudionicima kako izraditi vlastiti profil za bazu poslovni ili tehničke suradnje za bazu poslovni suradnje te kako se koristiti tom bazom kako bi internacionalizirali svoje poslovanje.

Na kraju su sudionici postavljali svoja pitanja što je potaknulo raspravu.