Europska zdravstvena unija: novi sveobuhvatan pristup mentalnom zdravlju

Ispunjavajući obećanje predsjednice von der Leyen iz govora o stanju Unije 2022., Komisija dodaje jedan stup europskoj zdravstvenoj uniji: novi sveobuhvatan pristup mentalnom zdravlju.

Taj pristup je prvi i važan korak prema stavljanju mentalnog zdravlja u isti rang s fizičkim zdravljem i osiguravanju novog, međusektorskog pristupa pitanjima mentalnog zdravlja. S 20 vodećih inicijativa i 1,23 milijardi eura financijskih sredstava Unije iz raznih financijskih instrumenata, Komisija će podupirati države članice da ljude i njihovo mentalno zdravlje stave na prvo mjesto.

Mentalno zdravlje jednako je važno za našu dobrobit kao i fizičko zdravlje. Na to su ponovo podjsetili građani sudionici Konferencije o budućnosti Europe. Danas poduzimamo veliki korak u podršci mentalnom zdravlju u Europi, za one najranjivije, među ostalim za ljude i djecu koji bježe iz Ukrajine. Djecu koja moraju prebroditi užasna iskustva. Naš europski pristup, prvi takve vrste, mentalno zdravlje stavlja u isti rang s fizičkim zdravljem i opisuje sve što činimo kako bismo osigurali da potpora bude dostupna svima kojima je potrebna i cjenovno pristupačna.

Ursula von der Leyen

Nema zdravlja bez mentalnog zdravlja i ne može postojati europska zdravstvena unija ako prevencija, liječenje i skrb nisu svima pravodobno i jednako dostupni. Današnji dan označava novi početak za sveobuhvatan pristup mentalnom zdravlju na razini Unije, koji obuhvaća više dionika i usmjeren je na prevenciju. Moramo suzbijati stigmatiziranje i diskriminaciju kako bi se potrebiti mogli obraćati za pomoć i dobiti potporu koja im je potrebna. OK je ne biti OK, a naša je dužnost osigurati da pomoć bude dostupna svima koji je traže.

Stella Kyriakides, povjerenica za zdravlje i sigurnost hrane

Prije pandemije bolesti COVID-19 svaka šesta osoba u EU-u već je bila pogođena problemima s mentalnim zdravljem, a situacija se pogoršala zbog kriza bez presedana koje smo doživjeli proteklih godina. Cijena nedjelovanja vrlo je visoka, iznosi 600 milijardi eura godišnje.

Mentalno zdravlje: ključni elementi rješavanja problema u tom području

U kontekstu znatnih tehnoloških, okolišnih i društvenih promjena, koje utječu na sposobnost građana da se nose s problemima, djelovanje Unije u području mentalnog zdravlja bit će fokusirano na tri glavna načela:

  1. odgovarajuću i učinkovitu prevenciju,
  2. pristup visokokvalitetnoj i cjenovno pristupačnoj zdravstvenoj skrbi i liječenju u području mentalnog zdravlja te
  3. reintegraciju u društvo nakon oporavka.

Taj sveobuhvatan pristup podrazumijeva razmatranje pitanja mentalnog zdravlja u svim politikama kako bi se prepoznali višedimenzionalni čimbenici mogućih problema s mentalnim zdravljem. U skladu s tim pristupom, konkretne mjere obuhvatit će širok raspon politika i aktivnosti radi postizanja sljedećih ciljeva:

  • Promicati dobro mentalno zdravlje prevencijom i ranim otkrivanjem, među ostalim putem Europske inicijative za sprečavanje depresije i samoubojstva, Europskog kodeksa za mentalno zdravlje i pojačanih istraživanja o zdravlju mozga.
  • Ulagati u osposobljavanje i izgradnju kapaciteta kako bi se povećalo uključivanje mentalnog zdravlja u sve politike i poboljšao pristup liječenju i skrbi. Mjere će uključivati programe osposobljavanja i razmjene za stručnjake te tehničku potporu za reforme u području mentalnog zdravlja na nacionalnoj razini.
  • Osigurati mentalno zdravlje na radnom mjestu podizanjem razine osviještenosti i poboljšanjem prevencije. To će se postići, na primjer, kampanjama na razini Unije u organizaciji Europske agencije za sigurnost i zdravlje na radu („European Agency for Safety and Health at Work”, EU-OSHA) radi podizanja razine osviještenosti i mogućom budućom inicijativom Unije u vezi sa psihosocijalnim rizicima na radnom mjestu.
  • Zaštititi djecu i mlade tijekom najranjivijih i formativnijih godina, u kontekstu sve većih pritisaka i izazova. Mjere uključuju mrežu za mentalno zdravlje djece i mladih, skup alata za prevenciju kod djece usmjerenih na ključne zdravstvene odrednice mentalnog i fizičkog zdravlja te bolju zaštitu na internetu i na društvenim mrežama.
  • Usredotočiti se na ranjive skupine pružanjem ciljane potpore onima kojima je pomoć najpotrebnija, kao što su starije osobe, osobe u teškom ekonomskom ili socijalnom položaju te migranti/izbjeglice. Ciljana potpora bit će usmjerena i na populacije pogođene sukobima, posebno na osobe (u prvom redu djecu) raseljene iz Ukrajine i djecu u Ukrajini izloženu ratnim traumama.
  • Predvoditi primjerom na međunarodnoj razini senzibilizacijom i pružanjem kvalitetne potpore u području mentalnog zdravlja tijekom humanitarnih kriza.

Više informacija