Konferencija o budućnosti Europe – izvješće o konačnom ishodu

Konferencija o budućnosti Europe bila je novi i inovativan proces koji je otvorio novi prostor za raspravu s građanima o rješavanju europskih izazova i prioriteta. Bila je usmjerena na građane EU te na to da se građani izjasne što očekuju od Europske unije. Konferencija je bila zajednički pothvat Europskog parlamenta, Europskog Vijeća i Europske komisije, djelujući kao ravnopravni partneri zajedno s državama članicama Europske unije.

Zajednička Deklaracija o Konferenciji o budućnosti potpisana je 10. ožujka 2021. godine što je označilo početak te iste Konferencije. Potpisali su je tadašnji predsjednik Europskog parlamenta David Sassoli, premijer Portugala António Costa, u ime Vijeća EU, i predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen.

Cilj Konferencije bio je omogućiti građanima Europske unije da se izjasne što očekuju u budućnosti te da sudjeluju u kreiranju iste.

Svrha Konferencije o budućnosti Europe bila je učiniti Europsku uniju prikladnom za buduće i sadašnje izazove pružanjem prilike građanima da izraze svoje brige i ambicije te zajedno s predstavnicima triju institucija, nacionalnih parlamenata i drugih sudionika, dati smjernice za budućnost. Kako bi se postigao ovaj cilj, Konferencija je morala biti usmjerena na građane, stvarajući novi prostor za raspravu o europskim izazovima i prioritetima te za stvaranje pregleda onoga što građani očekuju od Europske unije.
Konferencija je doista i uspjela u tome.
Europski građani iz svih sfera života i krajeva Unije sudjelovali su na Konferenciji i dali preporuke na zasjedanju, koje je uključivalo i članove iz Europskog parlamenta, Europskog Vijeća i Europske komisije, kao i predstavnike svih nacionalnih parlamenata, Odbora regija, regionalnih i lokalnih izabranih predstavnika, Europskog gospodarskog i socijalnog odbora, društvenih partnera, te civilno društvo i druge ključne sudionike.

Konferencija o budućnosti Europe završila je svoj rad, a Izvješće o konačnom ishodu Konferencije, uključujući 49 prijedloga, predstavljeno je predsjednicima triju institucija 9. svibnja 2022. godine.

Doprinosi građana konferenciji

A) Višejezična digitalna platforma

Višejezična digitalna platforma pokrenuta je 19. travnja 2021., a služila je kao glavno središte konferencije. Bilo je to mjesto koje je dopuštalo svim građanima diljem EU-a i šire da sudjeluju na Konferenciji kao i civilnom društvu, socijalnim partnerima i raznim drugim sudionicima. Postavljena je kao mjesto na kojem građani mogu podijeliti svoje ideje i slati online zahtjeve u skladu sa Zajedničkom Deklaracijom. Svatko je mogao podijeliti svoje ideje pod jednom od deset tema. Također je bilo moguće komentirati ideje drugih ljudi.

B) Paneli građana

Europski paneli građana su jedan od glavnih stupova Konferencije. Bili su smješteni u središtu Konferencije o budućnosti Europe, a okupilo se oko 800 građana iz svih sredina i krajeva Europske unije. Nacionalni i europski paneli građana raspravljali su na plenarnom sastanku Konferencije te su bili grupirani po temama.

C) Događanja u okviru Konferencije

1. Nacionalna događanja

Države članice pridonijele su Konferenciji kroz širok raspon događaja i inicijativa. Ti su događaji doprinijeli do tisuća građana iz cijele EU. Glavni cilj ovih događanja i inicijativa bio je saslušati građane i uključiti ih u rasprave o Europskoj uniji.

2. Europski susret mladih (European Youth Event – EYE)

Europski susret mladih održao se 8. i 9. listopada 2021., a okupio je 10.000 mladih ljudi online i u Europskom parlamentu u Strasbourgu da bi podijelili ideje o budućnosti Europe.

3. Ostala događanja

U skladu s navedenim događanjima, mnoge druge institucije i sudionici okupili su europske građane kako bi raspravljali o budućnosti Europe. Kroz cijelu Konferenciju Europski gospodarski i socijalni odbor (EGSO) bio je predan podizanju svijesti o tome i pomaganju svojoj golemoj mreži organizacija civilnog društva u državama članicama u organizaciji nacionalnih konzultacija. Ukupno je podržao odvijanje 75 događaja, od čega 33 na nacionalnoj razini i 42 na središnjoj razini. Izvješća na platformi konferencije napisana su za 60 % ovih događaja, a samo tih 45 događaja okupilo je više od 7.300 sudionika.

Završno plenarno zasjedanje

Na završnom plenarnom zasjedanju (29.-30. travnja 2022.) 108 predstavnika građana iznijelo je svoje konačno stajalište o prijedlozima plenarne rasprave. Njihovo izlaganje osmišljeno je kolektivno, a 17 njih je prezentiralo na završnoj debati.

Prijedlozi s plenarne sjednice odnosili su se na sljedeće teme:

 • Klimatske promjene i okoliš
 • Zdravlje
 • Snažnije gospodarstvo, socijalna pravda i radna mjesta
 • EU u svijetu
 • Vrijednosti i prava, vladavina prava, sigurnost
 • Digitalna transformacija
 • Europska demokracija
 • Migracije
 • Obrazovanje, kultura, mladi i sport

Sve prijedloge možete pročitati ovdje.

Njihovi zaključci su:

 1. Europska unija utemeljena je na solidarnosti, socijalnoj pravdi i jednakosti.
 2. Europska unija treba biti hrabra i brzo djelovati kako bi postala lider u zaštiti okoliša i klime, bržim prijelazom na zelenu energiju, poboljšanjem svoje željezničke mreže, poticanjem održivog prometa i ostvariti kružno gospodarstvo.
 3. Europi je potrebna demokratskija Unija.
 4. EU treba više usklađivanja u nekim područjima i zbližavanje kao Unija.
 5. EU treba rasti u autonomiji i osigurati svoju globalnu konkurentnost.
 6. Budućnost Europske unije temelji se na njezinim vrijednostima.
 7. U budućnosti bi se građani trebali osjećati više kao Europljani i znati više o EU.
 8. Međusektorska tema koja je iznimno važna je obrazovanje i osnaživanje građana u cjelini.

Konferencija o budućnosti Europe prošla je kroz vrijeme pandemije i svjedočila ratu u Europi, pokazujući punu solidarnost s ukrajinskim narodom. Bila je to turbulentna godina za sudionike, kao i za sve Europljane.
Ali Konferencija je nastavila svoj rad, usprkos svim izgledima.


U ime građana Konferencije, zaključili su jednostavnom porukom:

„Osjećamo se Europljanima, osjećamo se angažiranima i slušanima u procesu demokratizacije, vjerujemo u EU i želimo i dalje vjerovati. Stoga, od srca, dobro pročitajte prijedloge i implementirajte ih, radi budućnosti Europe.“

Završna razmatranja Izvršnog odbora

Kroz mnoštvo događaja i rasprava organiziranih diljem Unije, interaktivne višejezične digitalne platforme, europskih i nacionalnih panela građana i plenarne konferencije, Konferencija je sada podnijela konačno izvješće, uključujući pregled dugogodišnjeg intenzivnog rada, kao i prijedloge koje je formulirao plenarni sastanak za budućnost Europe.
Ovi prijedlozi vrlo jasno pokazuju da EU mora djelovati kako bi ostvarila zelenu i digitalnu tranziciju, ojačala otpornost Europe i njezin društveni ugovor, istovremeno rješavajući nejednakosti i osiguravajući da Europska unija bude pravedno, održivo, inovativno i konkurentno gospodarstvo koje nikoga ne ostavlja po strani.

Geopolitički razvoj događaja tijekom Konferencije, a posebno ruska agresija na Ukrajinu, također su pokazali da EU mora biti odlučnija, preuzimajući vodeću globalnu ulogu u promicanju svojih vrijednosti i standarda u svijetu koji je sve više u nemiru. Konferencija je dala jasan smjer u tim područjima i tri institucije EU-a sada trebaju ispitati kako postupiti u skladu s izraženim zabrinutostima, ambicijama i idejama.

Sljedeći korak u ovom procesu je donošenje konkretne akcije EU-a na temelju ishoda Konferencije, sadržanog u ovom završnom izvješću. Institucije EU-a će stoga pregledati ovo izvješće.

Događaj s povratnim informacijama održat će se u jesen 2022. kako bi se građani informirali o tome kako će institucije ispuniti svoju obvezu kako bi osigurale da se europske građane sluša i da u svojim rukama drže budućnost Europe.

Cijelo izvješće možete pronaći na poveznici.