Komisija poboljšava kvalitetu pripravništva u EU-u

Europska komisija predlaže poboljšanje radnih uvjeta pripravnika. To se, među ostalim, odnosi na plaću, uključivost i kvalitetu pripravništva u EU-u.

Kvalitetna pripravništva mladima mogu pomoći da steknu praktično radno iskustvo, nove vještine i u konačnici pronađu kvalitetan posao. Poslodavcima su prilika za privlačenje, osposobljavanje i zadržavanje talenata. Kvalitetno pripravništvo iziskuje pravedne i transparentne radne uvjete te odgovarajući obrazovni sadržaj. U kvalitativnom okviru EU-a za pripravništvo iz 2014. utvrđeno je 21 načelo za uvjete učenja i rada visoke kvalitete. Međutim, evaluacija Komisije iz 2023. pokazala je da ima prostora za napredak, a i Konferencija o budućnosti Europe i Europski parlament pozvali su Komisiju da poboljša kvalitetu pripravništva.

Europska komisija po tom pitanju predlaže poboljšanje radnih uvjeta pripravnika, a to se, među ostalim, odnosi na plaću, uključivost i kvalitetu pripravništva u EU-u. Inicijativa obuhvaća:

 • prijedlog direktive o poboljšanju i provedbi radnih uvjeta pripravnika i sprečavanju lažnog prikazivanja radnih odnosa kao pripravništva i  
 • prijedlog revizije Preporuke Vijeća iz 2014. o kvalitativnom okviru za pripravništvo kako bi se riješila pitanja kvalitete i uključivosti, kao što su pravedna plaća i socijalna zaštita.

Na temelju najnovijih dostupnih pouzdanih podataka procjenjuje se da je 2019. u EU-u bio 3,1 milijun pripravnika. Otprilike polovina svih pripravnika (1,6 milijuna) odrađivalo je plaćeno pripravništvo.

“Današnjim paketom promicat će se kvalitetna pripravništva u cijelom EU-u, mladima ponuditi bolje prilike za prelazak iz obrazovanja u svijet rada i poduzećima pomoći u pronalaženju, osposobljavanju i zapošljavanju mladih talenata. Želimo stvoriti više prilika na svim razinama i svim mladima, bez obzira na njihov socioekonomski položaj, moći ponuditi plaćena pripravništva. Poboljšanjem pristupačnosti i kvalitete pripravništva nastojimo ublažiti nedostatak radne snage i vještina te pomoći poduzećima da napreduju, a mladima da pronađu posao koji odgovara njihovim vještinama i interesima. To će s druge strane doprinijeti uključivosti i dinamičnosti tržišta rada za mlade u EU-u.”

Valdis Dombrovskis, izvršni potpredsjednik za gospodarstvo u interesu građana

“Pripravništva mogu biti odlična prilika za mlade da steknu prvo radno iskustvo, nove vještine i poznanstva. Međutim, ona moraju biti kvalitetna, što znači da mora postojati jasan cilj učenja i da pripravnici trebaju dobiti odgovarajuću plaću, mentora i smjernice kao pomoć za uključivanje u svijet rada. Osim toga, moramo se zalagati za pristupačnost i uključivost pripravništva. Ona ne smiju biti namijenjena samo manjem broju privilegiranih jer svaka mlada osoba u Europi zaslužuje kvalitetan početak radnog vijeka.”

Nicolas Schmit, povjerenik za zapošljavanje i socijalna prava

Jačanje prava pripravnika

Prijedlog direktive pomoći će državama članicama da poboljšaju i provedu kvalitetne radne uvjete pripravnika te da sprečavaju lažno prikazivanje radnih odnosa kao pripravništva.

Glavni elementi prijedloga direktive obuhvaćaju:

 • načelo nediskriminacije, kojim se osiguravaju jednaki radni uvjeti pripravnika i redovitih zaposlenika, uključujući plaću, osim ako je razlika opravdana objektivnim razlozima, kao što su različiti zadaci, manja odgovornost, intenzitet rada ili zahtjevnost učenja i osposobljavanja
 • sprečavanje lažnog prikazivanja radnih odnosa kao pripravništva provođenjem kontrola i inspekcija, pri čemu države članice kao jedan od aspekata za procjenu koriste trajanje te od poduzeća zahtijevaju informacije o broju pripravnika, njihovim radnim uvjetima i trajanju pripravništva
 • mogućnost da predstavnici radnika predstavljaju pripravnike kako bi zaštitili njihova prava
 • obvezu država članica da pripravnicima omoguće kanale za prijavljivanje povreda pravila i loših radnih uvjeta.

Pravednija i uključivija pripravništva

Pojačana Preporuka Vijeća primjenjuje se na sve pripravnike bez obzira na njihov radni status, uključujući pripravništva koja su dio kurikuluma formalnog obrazovanja i osposobljavanja te ona potrebna za pristup određenim zanimanjima.

Glavni elementi revidirane Preporuke Vijeća obuhvaćaju:

 • pravednu plaću pripravnika
 • primjerenu socijalnu zaštitu pripravnika, uključujući odgovarajuću pokrivenost prema nacionalnom zakonodavstvu države članice
 •  imenovanje mentora koji će pripravnicima pružati ciljanu potporu i savjete
 • promicanje jednake pristupačnosti pripravništva za osobe u ranjivom položaju i osiguravanje pristupačnosti radnih mjesta za pripravnike s invaliditetom
 • mogućnost hibridnog rada i rada na daljinu osiguravanjem potrebne opreme pripravnicima
 • povećanje zapošljivosti dodatnim profesionalnim usmjeravanjem i poticajima pružateljima pripravništva da pripravnicima nakon pripravništva ponude redovno radno mjesto.

Ti su novi elementi dodatak već navedenome u Preporuci o kvalitativnom okviru za pripravništvo iz 2014., kao što su jasni oglasi za slobodna radna mjesta, pisani ugovor prije početka pripravništva u kojem se utvrđuju uvjeti, osiguravanje da pripravništvo ne traje predugo ili da se ne ponavlja te da je učenje temeljni dio pripravništva, jamčenje zdravstvenih i sigurnosnih aspekata te promicanje kasnijeg priznavanja pripravništva.

Sljedeći koraci

Europski parlament i države članice raspravljat će o Komisijinom prijedlogu direktive. Nakon što suzakonodavci donesu Direktivu, države članice imat će dvije godine da je uključe u nacionalno pravo.

Preporuka Vijeća podnijet će se Vijeću na razmatranje i donošenje. Nakon toga Komisija će podupirati države članice u provedbi Preporuke i pozvati ih da dostave ažurirane informacije o nacionalnim inicijativama, reformama, uspješnim praksama i statističkim podacima.

Kontekst

U kvalitativnom okviru EU-a za pripravništvo iz 2014. utvrđuje se 21 načelo kvalitete pripravništva za uvjete učenja i rada visoke kvalitete kao preporuka državama članicama. Evaluacija kvalitativnog okvira za pripravništvo koju je Komisija provela 2023. pokazala je da ima prostora za napredak u primjeni, praćenju i provedbi načela kvalitete iz tog okvira.

Procjenjuje se da u EU-u ima oko 3,1 milijun pripravnika (među njima 1,6 milijuna plaćenih pripravnika), a očekuje se da će potražnja za pripravništvom do 2030. porasti za najmanje 16 %. Prema istraživanju Eurobarometra iz 2023. 78 % mladih Europljana odradilo je najmanje jedno pripravništvo, a 68 % izjavilo je da su nakon pripravništva pronašli posao. 21 % ispitanika odradilo je pripravništvo u drugoj državi članici, što je znatno povećanje u odnosu na 2013. (9 %).

Ovaj paket nadovezuje se na Rezoluciju Europskog parlamenta iz lipnja 2023., u kojoj je Komisija pozvana da ažurira okvir za kvalitetu iz 2014., Konferenciju o budućnosti Europe, na kojoj su građani EU-a od Komisije zatražili da osigura kvalitetna pripravništva i Europsku godinu mladih. Pridonosi i provedbi Europske godine vještina te nadopunjuje ojačanu Garanciju za mlade i druge inicijative Komisije kojima se podupire zapošljavanje mladih.

Dodatne informacije

Prijedlog direktive

Prijedlog preporuke Vijeća

Procjena učinka

Komisijina evaluacija iz 2023. Preporuke o kvalitativnom okviru za pripravništvo iz 2014.

Stranica Komisije o pripravništvu

Europska godina vještina

Istraživanje Eurobarometra o pripravništvu

Pretplatite se na Komisijin bilten o zapošljavanju, socijalnim pitanjima i uključivanju.