Djelujemo danas i pripremamo se za sutra: Program rada Komisije za 2024.

Komisija je donijela program rada za 2024., u kojem je snažan naglasak stavljen na pojednostavnjenje pravila za građane i poduzeća u cijeloj Europskoj uniji. Rezultat je to predanosti predsjednice Ursule von der Leyen smanjenju zahtjeva za izvješćivanje za 25 %, u skladu s našom strategijom za poticanje dugoročne konkurentnosti EU-a, te pružanju pomoći MSP-ovima.

U kontekstu nezapamćenih geopolitičkih, gospodarskih, društvenih i tehnoloških izazova najvažniji je prioritet osigurati konkurentnost i gospodarsku sigurnost EU-a. To je cilj naših novih političkih inicijativa za 2024., pri čijem ćemo ostvarenju voditi računa o tome da se birokracija i zahtjevi za naša poduzeća i uprave uravnoteže i smanje.

Ursula von der Leyen, predsjednica Europske komisije

U Programu rada ističu se postignuća u protekle četiri godine, iznose novi prijedlozi Komisije za nadolazeće mjesece i predstavljaju važne inicijative za smanjenje birokracije. Neke od tih inicijativa za pojednostavnjenje već su iznesene (15 prijedloga i inicijativa od ožujka 2023.), dok su druge predstavljene danas (26 prijedloga za racionalizaciju) ili će uslijediti uskoro. Predstavljene su u posebnom prilogu zajedno s najavljenim evaluacijama i provjerama primjerenosti.

S obzirom na to da je više od 90 % obveza preuzetih u političkim smjernicama iz 2019. ostvareno, a do europskih izbora 2024. preostalo je još samo nekoliko mjeseci, nove inicijative iznesene u Programu rada ograničene su na one koje su još potrebne za ispunjavanje obveza Komisije ili rješavanje novih izazova. Novopredložene inicijative temelje se na govoru o stanju Unije 2023. predsjednice Ursule von der Leyen i pismu namjere.

Bolja regulativa, smanjenje opterećenja i smanjenje birokracije

U strategiji Komisije za dugoročnu konkurentnost utvrđen je cilj smanjenja opterećenja povezanog sa zahtjevima za izvješćivanje za 25 %, bez ugrožavanja ciljeva politike predmetnih inicijativa. Kako bi se postigao taj cilj, Komisija nastoji pojednostavniti zahtjeve za izvješćivanje, primjerice reformom Carinskog zakonika Unije, čime će se trgovcima uštedjeti oko 2 milijarde eura. Isto tako, predloženom revizijom pravila o statističkim istraživanjima nastoje se smanjiti troškovi, među ostalim za MSP-ove, za 450 milijuna eura

U Programu rada za 2024. iznose se dodatni prijedlozi za pojednostavnjenje u mnogim područjima politika, a da se pritom ne snižavaju socijalni i sigurnosni standardi, standardi zaštite potrošača te okolišni i gospodarski standardi. Predviđenim olakšanjima pojednostavnit će se zahtjevi za izvješćivanje koji su od ograničene koristi, primjerice konsolidacijom obveza koje se preklapaju, smanjenjem broja predmetnih poduzeća i povećanjem digitalizacije.

Primjeri prijedloga za pojednostavnjenje uključuju odgodu rokova za donošenje europskih sektorskih standarda izvješćivanja o održivosti (Direktiva o korporativnom izvješćivanju o održivosti) te izmjene područja primjene Računovodstvene direktive i Uredbe o referentnim vrijednostima.

O napretku u ostvarenju cilja smanjenja za 25 % izvještavat će se u godišnjim pregledima opterećenosti, počevši od pregleda za 2023., koji će se objaviti sljedeće godine.

Ispunjavanje obećanja

Komisija je ispunila više od 90 % obveza iz političkih smjernica predsjednice Ursule von der Leyen iz 2019. U 2024. će biti potrebni dodatni predani napori Europskog parlamenta i Vijeća kako bi se postigao dogovor o preostalim prijedlozima te se tako europskim građanima i poduzećima omogućilo da u potpunosti iskoriste prednosti mjera politika EU-a.

Komisija će nastaviti provoditi europski zeleni plan, program rasta, osiguravajući da zelena tranzicija bude pravedna, pametna i uključiva. To će uključivati dijaloge s građanima i industrijom te pripremne aktivnosti za potporu ranjivim građanima i poduzećima u tranziciji, među ostalim zahvaljujući Socijalnom fondu za klimatsku politiku. Započet će strateški dijalog o budućnosti poljoprivrede u EU-u. Kako bi nastavila rad na tome da Europa bude spremna za digitalno doba, Komisija će donijeti inicijative za otvaranje naših računala visokih performansi start-up poduzećima koja se bave umjetnom inteligencijom i predložiti akt EU-a o svemiru.

Gospodarstvo EU-a pokazalo je otpornost na dosad nezabilježen niz kriza. Komisija će se 2024. usredotočiti na izazove povezane s nedostatkom radne snage i vještina, obrazovanjem, socijalnim dijalogom, inflacijom i olakšavanjem poslovanja.

Među prioritetima za 2024. i dalje će biti potpora Ukrajini u kontekstu ruskog agresivnog rata, kao i uzajamno korisno partnerstvo s Afrikom, program poštene trgovine i razvoj obrambenih sposobnosti država članica. Komisija će ojačati suradnju u borbi protiv krijumčarenja migranata te poduzeti mjere povezane s reformama i preispitivanjima politika prije proširenja kako bi utvrdila način na koji veća Unija može funkcionirati.

Sljedeći koraci

Komisija će blisko surađivati s Europskim parlamentom i Vijećem te ih podupirati kako bi se do kraja njezina mandata što brže postigli dogovori.

Uz objavljeni poziv na očitovanje kako bi se od dionika prikupile povratne informacije o zahtjevima za izvješćivanje koji uzrokuju opterećenje, provest će se daljnja savjetovanja s poduzećima, među ostalim s mrežom izaslanika za MSP-ove, stručnjacima iz država članica i drugim dionicima, kako bi se utvrdila posebno problematična pitanja i područja kojima treba dati prednost.

Više informacija


Komisija svake godine donosi program rada u kojem iznosi popis mjera koje će poduzeti u sljedećoj godini. Programom rada javnost i suzakonodavce obavještava se o preuzetim političkim obvezama kao što su predlaganje novih inicijativa, povlačenje još nedonesenih prijedloga i preispitivanje postojećeg zakonodavstva EU-a. Program rada Komisije za 2024. rezultat je bliske suradnje s Europskim parlamentom, državama članicama i savjetodavnim tijelima EU-a.