Nagrade za civilno društvo – 50.000 eura projektima posvećenima mentalnom zdravlju

Organizacije civilnog društva, pojedinci i privatna poduzeća sada mogu prijaviti svoje neprofitne projekte za EGSO-ovu nagradu za potporu mentalnoj dobrobiti Europljana i Europljanki.

Europski gospodarski i socijalni odbor (EGSO) pokrenuo je 14. izdanje svoje Nagrade za civilno društvo. Kako bi nagradio kreativne i inovativne neprofitne projekte kojima se pomaže osobama s mentalnim bolestima i stvara okruženje poticajno za njihovu mentalnu dobrobit, bilo na individualnoj razini, bilo u okviru zajedničkih napora, EGSO je kao ovogodišnju temu odabrao mentalno zdravlje.

Izabrat će se najviše pet dobitnika koji će dobiti nagrade u ukupnoj vrijednosti od 50 000 eura.

Rok za prijavu je 30. rujna 2023. u 10 sati (po briselskom vremenu).

Svečanost dodjele nagrada vjerojatno će se održati tijekom EGSO-ovog tjedna civilnog društva u proljeće 2024.

Cilj je ove EGSO-ove vodeće Nagrade za civilno društvo podići svijest o iznimnom doprinosu civilnog društva stvaranju europskog identiteta i građanstva te promicanju zajedničkih vrijednosti koje jačaju europsku integraciju. Nagrada je svake godine usmjerena na drugu temu koja je u datom trenutku posebno važna za EU.

TKO SE MOŽE PRIJAVITI?

Prijaviti se mogu sve organizacije civilnog društva službeno registrirane u Europskoj uniji koje djeluju na lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj ili europskoj razini. Prijaviti se mogu i osobe s boravištem u EU-u, kao i poduzeća koja su registrirana ili posluju u EU-u, pod uvjetom da su njihovi projekti isključivo neprofitni.

Birat će se samo one inicijative i projekti koji se provode u EU-u. Inicijative moraju biti ili već provedene ili u tijeku. Planirani projekti čija provedba nije počela do 30. rujna 2023. neće se uzimati u obzir.

Cjelokupan popis uvjeta i internetski obrazac za prijavu dostupni su na našoj internetskoj stranici.

KOJE SU PROJEKTNE TEME PRIHVATLJIVE?

Da bi prijave bile prihvatljive, moraju se odnositi barem na jedno pitanje s popisa kriterija prihvatljivosti iz Pravila za 14. Nagradu EGSO-a za civilno društvo, koja su dostupna na relevantnoj internetskoj stranici EGSO-a.

Projekti se, među ostalim, mogu baviti prevencijom i borbom protiv psihosocijalnih rizika na radnom mjestu i promicanjem kulture potpore u radnom okruženju, informiranjem osoba izloženih riziku od mentalnih zdravstvenih problema, kriznim intervencijama i osiguravanjem individualiziranih usluga za mentalno zdravlje.

Mogu se baviti i potrebama povezanima s mentalnim zdravljem skupina u nepovoljnom položaju i starije populacije ili promicanjem mentalne dobrobiti djece i adolescenata rješavanjem problema kao što su upotreba i zloupotreba opojnih sredstava, kiberovisnost, nasilje među mladima i vršnjačko nasilje.

Projekti usmjereni na rad u zajednici kao što su osnaživanje lokalnih zajednica, stvaranje mreža za uključivanje zajednice i uspostava okruženja poticajnog za mentalno zdravlje također su prihvatljivi, a isto su tako prihvatljive i teme poboljšanja znanja o mentalnom zdravlju i borbe protiv stigmatizacije, koja ljude često odvraća od traženja pomoći.

EGSO se nada da će se Nagradom odati priznanje i predstaviti dosadašnji napori nedržavnih subjekata kako bi se pomoglo ljudima koji se bore s mentalnim zdravstvenim problemima. Ujedno želi potaknuti tekuće projekte i inspirirati nove te tako naglasiti doprinos koji ti projekti mogu dati suzbijanju eksplozije te tihe epidemije u EU-u.

Za prijavu kliknite ovdje.

VIŠE O TEMI OVOGODIŠNJE NAGRADE

Tijekom i nakon pandemije bolesti COVID-19 u Europi je došlo do dosad nezabilježenog porasta mentalnih bolesti i poremećaja. Tjeskoba i depresija bile su posebno raširene među starijim i ranjivim skupinama, a prije svega među mladima. Brojke pokazuju da se stopa simptoma depresije među osobama u dobi od 18 do 29 godina u nekoliko europskih zemalja više nego udvostručila.

Zbog velikog utjecaja problema s mentalnim zdravljem na stanovništvo EU-a, pri čemu se otprilike 4 % smrtnih slučajeva godišnje pripisuje poremećajima mentalnog zdravlja i bihevioralnim poremećajima, te zbog toga što izravni i neizravni troškovi problema mentalnog zdravlja čine gotovo 4 % BDP-a, mentalno zdravlje postalo je prioritet političkog programa EU-a.

I EGSO je u središte svojeg rada stavio mentalno zdravlje i pozvao na donošenje obvezujućeg zakonodavstva za sprečavanje psihosocijalnih rizika na radnom mjestu. Osim toga, zalaže se za jačanje europskih i nacionalnih mjera za promicanje mentalnog zdravlja.

Posvećujući svoju nagradu za 2023. toj vrlo važnoj temi, EGSO želi odati priznanje ključnoj ulozi civilnog društva u liječenju i prevenciji u području mentalnog zdravlja. Civilno društvo popunjava praznine u sustavu javnog zdravstva vodeći brigu o jedinstvenim potrebama ranjivih skupina. Svojom bliskom povezanošću s lokalnim zajednicama pruža i formalnu i neformalnu pomoć na terenu i dopire do stanovništva koje je često zanemareno.

PRETHODNA IZDANJA NAGRADE ZA CIVILNO DRUŠTVO

Godine 2022. EGSO je izvanredno dodijelio nagradu za dvije teme: mlade i Ukrajinu. Nagradom su 2021. nagrađeni projekti u području klime kojima se promiče pravedna tranzicija. EGSO je 2020. umjesto Nagrade za civilno društvo dodijelio jednokratnu Nagradu za građansku solidarnost posvećenu borbi protiv pandemije bolesti COVID-19. Još neke od prethodnih tema bile su rodna ravnopravnost i osnaživanje žena, europski identiteti i kulturna baština te migracije.