Nova pravila za sigurnije kretanje pokretnih strojeva na javnim cestama diljem EU-a

Europska komisija pozdravlja politički dogovor koji su jučer postigli Europski parlament i Vijeće EU-a o cestovnoj homologaciji i nadzoru tržišta necestovnih pokretnih strojeva. Novim pravilima olakšat će se upotreba pokretnih strojeva na javnim cestama, uključujući dizalice, kombajne, viličare i ralice za čišćenje snijega.

Današnji politički dogovor uslijedio je nakon prijedloga Komisije od 30. ožujka 2023. kojim će se jedinstveno tržište uskladiti zamjenom 27 nacionalnih zakona s jednim europskim. Time će se ukloniti postojeće prepreke slobodnom kretanju pokretnih strojeva na javnim cestama, uz istodobno osiguravanje visoke razine sigurnosti na cestama. Nadalje, novom uredbom smanjit će se opterećenje povezano s usklađivanjem, kao i administrativno opterećenje, uz procijenjene uštede do 846 milijuna eura tijekom razdoblja od 10 godina.

Neki od ključnih aspekata u jučer dogovorenom tekstu uredbe su:

  • Usklađeni regulatorni okvir za cestovnu homologaciju pokretnih strojeva s najvećom brzinom od 40 km/h, kojim se osigurava njihovo slobodno kretanje i olakšava prekogranična uporaba takvih strojeva unutar EU-a.
  • Ovlast Komisije za donošenje detaljnih tehničkih zahtjeva 12 mjeseci prije početka primjene uredbe.
  • Pravila i postupci za nadzor tržišta pokretnih strojeva u slučaju nesukladnosti.

Europski parlament i Vijeće sada će morati formalno donijeti politički dogovor. Nakon što oba suzakonodavca daju zeleno svjetlo za novu uredbu, ona će se početi primjenjivati 36 mjeseci nakon objave u Službenom listu EU-a.