Komisija uvodi nova prava potrošača kako bi popravci postali lakši i poželjniji

Europska komisija donijela je novi prijedlog o zajedničkim pravilima kojima se potiče popravak robe, što će potrošačima omogućiti da uštede, a usto će se, među ostalim, smanjiti i količina otpada, što će pomoći u postizanju ciljeva europskog zelenog plana. Tijekom posljednjih desetljeća često smo neispravne proizvode zamjenjivali umjesto da ih popravimo, a potrošači nisu imali dovoljan poticaj da ih poprave nakon isteka jamstva. Sad će se potrošačima popravak olakšati i učiniti isplativijim nego kupnja novog proizvoda. Osim toga, veća potražnja potaknut će oporavak sektora popravaka, a proizvođači i prodavatelji imat će poticaj za razvijanje održivijih poslovnih modela.

Osigurat će se popravak većeg broja proizvoda do isteka jamstva te jednostavniji i povoljniji popravak proizvoda koji se mogu popraviti (kao što su usisavači, a uskoro i tableti i pametni telefoni) nakon isteka jamstva i onih koji se pokvare tijekom uobičajene uporabe.

Nove mjere za promicanje i olakšavanje popravka i ponovne uporabe

Prijedlogom se uvodi novo „pravo na popravak” za potrošače do isteka jamstva i nakon toga.

Do isteka jamstva prodavatelji će morati omogućiti popravak, osim ako je skuplji od zamjene.

Nakon isteka jamstva potrošačima će biti dostupni novi alati i prava koji će popravak učiniti jednostavnim i pristupačnim:

  • pravo potrošača da od proizvođača traže popravak proizvoda koji se mogu popraviti na temelju prava EU-a, kao što su strojevi za pranje rublja i TV uređaji. Tako će potrošači uvijek imati kome odnijeti proizvod na popravak, a proizvođači će imati poticaj za razvoj održivijih poslovnih modela
  • obveza proizvođača da informiraju potrošače o proizvodima koje su dužni popraviti
  • internetska platforma za popravljanje na kojoj će se potrošači povezivati sa serviserima i prodavateljima obnovljene robe koji se nalaze u blizini; omogućivat će pretraživanje po lokaciji i kvaliteti, pomoći potrošačima da pronađu bolje ponude i povećati vidljivost servisera
  • europski obrazac za informacije o popravku koji će potrošači moći zatražiti od bilo kojeg servisera, čime će se osigurati transparentnost uvjeta popravka i cijene te potrošačima olakšati uspoređivanje ponuda
  • europski standard kvalitete za usluge popravka kako bi se potrošačima pomoglo da pronađu kvalitetnije servisere. Taj standard „jednostavnog popravka” bit će dostupan svim serviserima u EU-u koji se žele obvezati na minimalni standard kvalitete, a temeljit će se primjerice na trajanju ili dostupnosti proizvoda.

Sljedeći koraci

Prijedlog Komisije sad trebaju prihvatiti Europski parlament i Vijeće.

Kontekst

Nedavno istraživanje Eurobarometra pokazalo je da 77 % Europljana smatra da su i oni odgovorni za ograničavanje klimatskih promjena. Mnogi se proizvodi mogu popraviti, no ipak se bacaju. Tako godišnje u EU-u nastane 35 milijuna tona otpada i 261 milijun tona emisija stakleničkih plinova te se odbaci 30 milijuna tona resursa. Procjenjuje se da se godišnje potroši 12 milijardi eura na nove uređaje iako su se stari mogli popraviti, no i da će se na temelju ove inicijative ostvariti rast i ulaganja u EU-u u iznosu od 4,8 milijardi eura.

Međutim, popravljanje uređaja i proizvoda često je komplicirano. Inicijativom „pravo na popravak” dopunjuje se više drugih prijedloga Komisije za održivu potrošnju tijekom cijelog životnog ciklusa proizvoda, čime se uspostavlja okvir za istinsko pravo na popravak u cijelom EU-u.

Ovaj će prijedlog doprinijeti postizanju cilja Europske komisije da Europa do 2050. postane prvi klimatski neutralan kontinent. To se može ostvariti samo ako potrošnja i proizvodnja postanu održivije.

Prijedlog da se uvede pravo na popravak najavljen je u Novoj strategiji za potrošače i akcijskom planu za kružno gospodarstvo. Njime se uklanjaju prepreke koje potrošače odvraćaju od popravka: nepraktičnost, netransparentnost ili nepostojanje te usluge. Potiče se popravak kao održiviji izbor, čime se doprinosi klimatskim i okolišnim ciljevima u okviru europskog zelenog plana.

Ovom se inicijativom dopunjuju drugi instrumenti kojima se nastoji potrošnju učiniti održivom tako da se omogući popravak, što je jedan od ciljeva europskog zelenog plana. Uredbom o ekološkom dizajnu za održive proizvode promiče se mogućnost popravka proizvoda u fazi proizvodnje, prijedlog direktive o jačanju položaja potrošača u zelenoj tranziciji omogućuje potrošačima da donose utemeljene odluke prilikom kupnje, a ovim se prijedlogom promiče mogućnost popravka nakon prodaje, čime se kupci stavljaju u bolji položaj. Te tri inicijative obuhvaćaju cijeli životni ciklus proizvoda te se međusobno nadopunjuju.

Osim toga, inicijativa o potkrepljivanju tvrdnji o prihvatljivosti proizvoda za okoliš, koja je također donesena danas, potrošačima će olakšati donošenje odluka kojima se podupire zelena tranzicija, a poduzeća će se spriječiti da navode obmanjujuće tvrdnje o ekološkim prednostima svojih proizvoda i usluga. Ovom se inicijativom dopunjuje i prijedlog o jačanju položaja potrošača u zelenoj tranziciji, kojim se donosi horizontalni okvir za borbu protiv manipulativnog zelenog marketinga.

Više informacija

Prijedlog direktive o zajedničkim pravilima za promicanje popravka robe

Promicanje popravka i ponovne uporabe – pitanja i odgovori

Promicanje popravka i ponovne uporabe – internetske stranice

Prijedlog direktive o tvrdnjama o prihvatljivosti proizvoda za okoliš

Europski zeleni plan: Nova pravila za zaustavljanje manipulativnog zelenog marketinga – priopćenje za medije

Nova pravila o potkrepljivanju tvrdnji o prihvatljivosti proizvoda za okoliš – pitanja i odgovori

Nova pravila o potkrepljivanju tvrdnji o prihvatljivosti proizvoda za okoliš – informativni članak

Inicijativa za potkrepljivanje tvrdnji o prihvatljivosti proizvoda za okoliš – okoliš – Europska komisija – internetske stranice

Izjave

Modelu „uzmi-proizvedi-pokvari-baci”, koji je iznimno štetan za naš planet, zdravlje i gospodarstvo, možemo stati na kraj samo tako da popravljamo svoje uređaje. Nema razloga da zbog neispravne žice ili ventilatora kupite novi proizvod. Prošle smo godine predložili pravila kojima bi se osiguralo da su proizvodi dizajnirani tako da se mogu popraviti, a danas predlažemo da popravci postanu jednostavna i privlačna opcija za potrošače.

Izvršni potpredsjednik Komisije Frans Timmermans, nadležan za europski zeleni plan – 22/03/2023

Želimo pomoći potrošačima da popravljaju proizvode ako to žele i donose informiranije odluke te potaknuti proizvođače da omoguće popravak umjesto da beskrajno kupujemo nove proizvode koje mi, potrošači, ne trebamo. To nije održivo i ne ostavlja nam izbor. Naš će prijedlog pomoći ljudima da svoje uređaje češće popravljaju i ponovno upotrebljavaju te time znatno uštede – odnosno da troše jer to žele, a ne jer su prisiljeni.

Potpredsjednica Komisije Věra Jourová, nadležna za vrijednosti i transparentnost – 22/03/2023

Ovim se prijedlogom upotpunjuje niz mjera za pravo na popravak. Prvi je korak dizajnirati proizvode tako da se mogu popraviti, a zatim potrošačima pružiti informacije o održivim proizvodima dostupnima na tržištu. Zahvaljujući tim novim mjerama potrošačima će se omogućiti da se odluče za popravak i doprinesu kružnom gospodarstvu. Poslat će se i važna poruka poduzećima da su održivi poslovni modeli i ulaganje u popravke isplativi.

Didier Reynders, povjerenik za pravosuđe – 22/03/2023