Mjere za globalnu sigurnost opskrbe hranom i potporu poljoprivrednicima i potrošačima u EU-u.

Europska komisija prošli je tjedan predstavila niz kratkoročnih i srednjoročnih mjera za jačanje globalne sigurnosti opskrbe hranom i potpora poljoprivrednicima i potrošačima u EU-u, s obzirom na sve veće cijene hrane i troškove uvoza energije i gnojiva.

Globalni porast cijena robe, dodatno ubrzan ruskom invazijom na Ukrajinu, naglašava potrebu  da poljoprivredni lanci i lanci opskrbe hranom u EU-u postanu otporniji i održiviji, u skladu sa strategijom ”od polja do stola”
Kao ključni neto izvoznik hrane i proizvođač poljoprivredno-prehrambenih proizvoda, Europska Unija mjerama Komisije doprinijeti će globalnoj sigurnosti opskrbe hranom.

Dostupnost hrane trenutno nije ugrožena u Europi zbog činjenica da je sam kontinent u velikoj mjeri samodostatan za mnoge poljoprivredne proizvode, no problem dolazi kod uvoza u poljoprivrednom sektoru koji je neto uvoznik određenih proizvoda. Zajedno sa sve višim troškovima uvoza gnojiva i fosilne energije, poljoprivrednicima stvara probleme u proizvodnji i može dovesti do viših cijena hrane.

Više informacija dostupno je na poveznici.