NOV POTICAJ EUROPSKOJ DEMOKRACIJI

Nov poticaj europskoj demokraciji Europe Direct Rijeka

Rekordno velika izlaznost na europskim izborima 2019. dokaz je dinamičnosti europske demokracije. Međutim, građani EU-a trebaju imati veću ulogu u procesu donošenja odluka i utvrđivanju prioriteta. Konferencija o budućnosti Europe omogućit će im da se izjasne o tome što smatraju važnim za EU.

Kako bismo svoju demokraciju zaštitili od vanjskih utjecaja, potrebni su nam zajednički pristup i jedinstveni standardi za suzbijanje dezinformiranja i govora mržnje na internetu.

Komisija će učvrstiti svoje partnerstvo s Europskim parlamentom, predstavnikom građana, tako što će ga uključiti u sve faze međunarodnih pregovora, te osigurati transparentnost i integritet cijelog zakonodavnog procesa.

Istaknute teme

Jačanje Kodeksa EU-a o suzbijanju dezinformacija

Komisija je 26. svibnja predstavila smjernice o jačanju Kodeksa o suzbijanju dezinformacija kako bi bio djelotvorniji. Predlaže da internetske platforme, koje su potpisnice Kodeksa, smanje financijske poticaje za dezinformacije, potaknu korisnike da preuzmu aktivnu ulogu u sprečavanju njihova širenja, bolje surađuju s onima koji provjeravaju činjenice i istraživačima osiguraju okvir za pristup podacima.